Η ελληνική κοσμογονία στο Άξιον Εστί του Ελύτη

1,50

Περιγραφή

Στη περίφημη ποιητική του σύνθεση, Το Άξιον Εστί, ο Οδυσσέας Ελύτης επιχειρεί μια ανασύνθεση του ελληνικού σύμπαντος σ’ έναν ενιαίο μύθο, που συμπυκνώνει τη διαχρονική πολιτισμική παράδοση του ελληνισμού στα θεμελιώδη συστατικά της. Από τα πιο ενδιαφέροντα και λιγότερο μελετημένα θέματα του έργου είναι ο μύθος της δημιουργίας του Κόσμου, που εκτίθεται στην εισαγωγική ενότητα, «Η Γένεσις», τίτλος που παραπέμπει στο ομότιτλο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ποιητής χρησιμοποιεί, ως αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς, τον εβραϊκό μύθο της δημιουργίας του Κόσμου, για να ξεδιπλώσει μια ελληνική Κοσμογονία, σε τυπική αντιστοιχία αλλά ουσιώδη αντιδιαστολή προς την εβραϊκή. Η διακειμενική ανάγνωση που υποδεικνύει ο κοινός τίτλος είναι διπλά διδακτική. Γιατί η συγκριτική εξέταση βγάνει στην επιφάνεια τα ουσιώδη στοιχεία που συνιστούν τα διακριτικά γνωρίσματα της ελληνικής Κοσμογονίας∙ και ταυτόχρονα, προμηθεύει στο μελετητή έγκυρα τυπολογικά κριτήρια για να δει και να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμικών συστημάτων. Μ’ αυτή την προοπτική, η «Γένεσις» του Άξιον Εστί αποτελεί την ελληνική απάντηση στην αντίπαλη, εβραϊκή Κοσμογονία.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Σελίδες