Τετάρτη, Ιούλιος 17, 2024

Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους προκηρύσσουν βραβείο για τη συγγραφή δοκιμίου με θέμα:

«Πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις της ορεινής Κρήτης, θεμελιώδης προϋπόθεση για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματική ενίσχυση 1500 € και η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι και 30.10.2019.

Διευκρινίζεται για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ειδική ορολογία, ότι ο προσδιορισμός «θεμελιώδης προϋπόθεση για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη», υπονοεί ότι για να υπάρξει ολοκληρωμένη ανάπτυξη, πρέπει να βασίζεται – ή τουλάχιστον, να είναι συμβατή – με τις αξίες και τις πολιτισμικές παραδόσεις του συγκεκριμένου τόπου, όχι να τις ακυρώνει στην πράξη.

Τα δοκίμια θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο αντίγραφα, με το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων και με ένα μικρό κείμενο που να τεκμηριώνει τη συνάφεια της μελέτης τους με το αντικείμενο του βραβείου. ‘Ομως, προσοχή! Ο φάκελος δε θα αναγράφει το όνομα του αποστολέα. Θα περιέχει:

  1. Το δοκίμιο σε δύο αντίτυπα εκτυπωμένα (και σε ηλεκτρονική μορφή), χωρίς τα ονόματα του/των συγγραφέων. Σε κάθε αντίτυπο, αντί των ονομάτων, θα αναγράφεται, με μολύβι άνθρακος, ένας κωδικός της επιλογής του/των συγγραφέων, αποτελούμενος από γράμματα και αριθμούς.
  1. Σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει στην εξωτερική του όψη τον κωδικό αριθμό και το βραβείο για το οποίο για το οποίο υποβάλλεται (: Δοκίμιο με θέμα «Πολιτισμικές αξίες…[κλπ]). Μέσα σ’ αυτόν το φάκελο και μόνον, θα υπάρχουν τα πλήρη ονόματα του/των συγγραφέων και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα και E-mail εφόσον υπάρχει), το βιογραφικό σημείωμα και το μικρό κείμενο τεκμηρίωσης που αναφέραμε παραπάνω.
  1. Η κοινή Διεπιστημονική Κριτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από πανεπιστημιακούς ειδικούς στο θέμα, θα εξετάσει τα κείμενα και θα υποβάλει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για το βραβείο, προς τα Δ.Σ. των δύο Ιδρυμάτων, τα οποία, με κοινή ανακοίνωση, θα δημοσιοποιήσουν το αποτέλεσμα και θα ορίσουν τη διαδικασία απονομής του χρηματικού βραβείου.
  1. Η υποβολή των φακέλων των υποψηφίων θα γίνει στη διεύθυνση:

Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου
73005 Αλικιανός Χανίων Κρήτης