Τετάρτη, Ιούλιος 17, 2024

Αγαπητοί φίλοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας στην παρούσα οικονομική κρίση και θέλοντας να διευκολύνει τα μέλη και τους φίλους της να καταβάλουν τη συνδρομή τους, η οποία αποτελεί το μόνο έσοδο της Εταιρείας και συνεπώς το μοναδικό μέσο για να επιβιώσει και να συνεχίσει το έργο της, αποφάσισε:

α. Να μειώσει το ποσό της ετήσιας συνδρομής από 20 σε 15 € .

β. Προκειμένου να ενθαρρύνει την εγγραφή νέων μελών, να μειώσει το ποσό της εγγραφής από 10 σε 5 €, ώστε το συνολικό κόστος εγγραφής και συνδρομής του τρέχοντος έτους να είναι 20 € αντί για 30 €. Σημειώνομε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό, μέλος της Εταιρείας μπορεί να γίνει καθένας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή την εθνικότητά του [πολλά μέλη μας είναι καθηγητές ξένων πανεπιστημίων και διαμένουν στο εξωτερικό].

γ. Όσοι εξοφλήσουν τις οφειλόμενες από προηγούμενα έτη συνδρομές τους μέχρι τέλους Αυγούστου 2013, θα καταβάλουν το ήμισυ του ποσού, δηλ. 10 € για κάθε έτος (αντί για 20).
Όλα τα μέλη, παλαιά και νέα, θα λάβουν, μόλις τακτοποιηθούν ταμειακά, τον τόμο των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου "Οι Τέχνες και τα Γράμματα στην Κύπρο" (εφόσον δεν τον έχουν λάβει ήδη) και, σε ηλεκτρονική μορφή, τα Πρακτικά του Συμποσίου "Αγαπώ άρα υπάρχω. Ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος. 100 χρόνια από τη γέννησή του".

δ. Τα μέλη της Εταιρείας που είναι ταμιακά τακτοποιημένα έχουν προτεραιότητα συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα της Εταιρείας και απαλλάσσονται από το ποσό της εγγραφής (40 €) στα Συνέδρια της Εταιρείας, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν ως σύνεδροι.

Περιφέρεια Κρήτης

 

Δήμος Πλατανιά

 

Ξενοδοχείο AVRA Imperial

 

 

Όμιλος Εταιρειών Κρομμυδάκη - Ξενοδοχείο CRETA PARADISE

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

 

Περιφέρεια Κρήτης

 

Δήμος Πλατανιά

 

 

 

 

 

Τράπεζα Κύπρου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών - Ιδρύματος Καψωμένου είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να βασίζονται, να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν τη δημιουργική εργασία και ενασχόληση των μελών της, προάγοντας την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Στόχος της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών είναι η κοινωνική προσφορά, που περνάει μέσα από την εμπολή, την ενεργή συμμετοχή, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των δυνάμεων των ανθρώπων που στις μεταξύ τους σχέσεις συγκροτούν αυτή τη κοινωνία. Αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους δεσμούς επιζητεί να αναδείξει και να ενισχύσει, καταδεικνύοντας την συμβατότητα, την συμπληρωματικότητα και την άρρηκτη σύνδεση ατομικού και κοινωνικού, δημόσιου συμφέροντος.

 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

 

Περιφέρεια Κρήτης

 

Περιφέρεια Κρήτης

 

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων