Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Πρόγραμμα 3 εβδομάδων

Στόχος του Προγράμματος είναι να μεταδώσει στους επιμορφούμενους σπουδαστές όλες τις αναγκαίες γνώσεις, πληροφορίες και δεξιότητες (θεωρία, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας), που θα τους καταστήσουν ικανούς να διδάξουν αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα σε ξένους.

Διδακτικό Πρόγραμμα

Γενική εισαγωγή

1. Θεωρία

1.1. Η σχέση γλώσσας – πολιτισμού
1.2. Κοινό πλαίσιο αναφοράς για τη διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών
1.3. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Οι
δημόσιοι φορείς στην Ελλάδα
1.4. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση
1.5. Βιβλιογραφία. Κριτική παρουσίαση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη διδασκαλία
της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα εκπαιδευτικής συνεργασίας με το Emmanuel College της Βοστώνης, η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου φιλοξένησε, από 1 έως 24 Ιουνίου 2012, τη δεύτερη ομάδα φοιτητών από το Emmanuel College, οι οποίοι, συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους κ. Πέτρο Βαμβακά, πραγματοποίησαν στην Κρήτη εκπαιδευτικό Σεμινάριο τριών εβδομάδων με θέμα: "Security Studies Program in the Eastern Mediterranean", σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία της Κρήτης .

Σεμινάριο Επιμόρφωσης για πτυχιούχους θεωρητικών σχολών
Πρόγραμμα 3 εβδομάδων

ΣΤΟΧΟΣ του Προγράμματος είναι να μεταδώσει στους επιμορφούμενους σπουδαστές όλες τις αναγκαίες γνώσεις, πληροφορίες και δεξιότητες (θεωρία, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας), που θα τους καταστήσουν ικανούς να διδάξουν αποτελεσματικά την ελληνική γλώσσα σε ξένους.

Cretan Studies Association has inaugurated a program of educational partnership with Emmanuel College hosting a group of students from who have been attending the seminar "In the Steps of Thucydides". During their stay in Chania, Crete (March 7-11) and as part of the program, beyond the teaching segment, the students, accompanied by their professor, Mr Petros Vamvakas, were offered guided tours of archeological and historical monuments and they were acquainted with the cretan countryside, its people and their culture.

Εγκαινιάζοντας ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής συνεργασίας με το Emmanuel College της Βοστώνης, η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου φιλοξένησε, από 7 έως 11 Μαρτίου 2012, ομάδα φοιτητών του αμερικανικού κολλεγίου, οι οποίοι συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους κ. Πέτρο Βαμβακά, πραγματοποίησαν στην Κρήτη μέρος του προγράμματος του Σεμιναρίου "In the Steps of Thucydides" (Στα Βήματα του Θουκυδίδη). Το πρόγραμμα περιλάμβανε, σε συνδυασμό με το διδακτικό μέρος, επισκέψεις και ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία, καθώς και γνωριμία με την κρητική ύπαιθρο, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό τους.