Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών - Ίδρυμα Καψωμένου είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καθαρά πολιτιστικούς στόχους. Η επωνυμία "Ίδρυμα Καψωμένου” είναι στοιχείο του τίτλου, δεν ορίζει το νομικό καθεστώς της Εταιρείας. Δηλώνει ότι η Εταιρεία αφιερώνεται στη μνήμη των πρώτων εμπνευστών της, των αείμνηστων εκπαιδευτικών Γεωργίου και Αρτεμισίας Καψωμένου, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην εκπαίδευση και την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Προγραμματική δέσμευση του Ιδρύματος Καψωμένου είναι, εις αναγνώριση της πολιτιστικής προσφοράς τους, να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και ανιδιοτέλεια το κοινωνικό έργο εκείνων στην περιοχή της Επαρχίας Κυδωνίας. Η παραχώρηση, από τους φυσικούς κληρονόμους των, του ανακαινισμένου κτηριακού συγκροτήματος που στέγαζε άλλοτε τα ιδιωτικά “Εκπαιδευτήρια Κυδωνίας” για εγκατάσταση της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών αποτελεί την έμπρακτη εκδήλωση αυτής της δέσμευσης.