Τετάρτη, Ιούλιος 17, 2024

Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών - Ίδρυμα Καψωμένου διαθέτει μια πληρέστατη βιβλιοθήκη 10,000+ τόμων, ελληνικών και ξένων, που καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο επιστημών: της Φιλολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, της Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης.