Τετάρτη, Ιούλιος 17, 2024

Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών - Ίδρυμα Καψωμένου διαθέτει μια πληρέστατη βιβλιοθήκη 10,000+ τόμων, ελληνικών και ξένων, που καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο επιστημών: της Φιλολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, της Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης.

Δεν έχει δοθεί, ωστόσο, μέχρι σήμερα η δυνατότητα μιας πλήρους και επιστημονικής καταλογογράφησης και ταξινόμησης αυτού του πλούσιου υλικού, καθώς και ένταξης και σύνδεσής του με έναν κατάλογο ελληνικών βιβλιοθηκών, που θα το καθιστούσε αξιοποιήσιμο και προσβάσιμο σε ειδικούς μελετητές, δασκάλους και πολίτες.

Αν θέλετε να βοηθήσετε στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, μπορείτε να γίνετε χορηγός της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών σε έναν από τους πιο καίριους, μακροπρόθεσμους και γόνιμους, δυνητικά, τομείς δραστηριοποίησής της.