Πέμπτη, Μαϊος 30, 2024

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙ.Σ.Κ.Ε.

Υπό την προεδρίαν του κ. Γεωργίου Καψωμένου συνήλθαν εις σύσκεψιν τα στελέχη πόλεως του Χριστιανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος την 31η Αυγούστου 1955 εις τα ενταύθα Γραφεία του Κόμματος.

Πλην των άλλων αποφάσεων, που αφορούν οργανωτικά ζητήματα, η σύσκεψις εξέδωκε την κάτωθι διακήρυξιν.