Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙ.Σ.Κ.Ε.

Υπό την προεδρίαν του κ. Γεωργίου Καψωμένου συνήλθαν εις σύσκεψιν τα στελέχη πόλεως του Χριστιανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος την 31η Αυγούστου 1955 εις τα ενταύθα Γραφεία του Κόμματος.

Πλην των άλλων αποφάσεων, που αφορούν οργανωτικά ζητήματα, η σύσκεψις εξέδωκε την κάτωθι διακήρυξιν.

Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών - Ίδρυμα Καψωμένου διαθέτει μια πληρέστατη βιβλιοθήκη 10,000+ τόμων, ελληνικών και ξένων, που καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο επιστημών: της Φιλολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, της Νομικής και Πολιτικής Επιστήμης.