Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Οι σκοποί της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών – Ιδρύματος Καψωμένου, όπως ορίζονται από το άρθρο 3 του Καταστατικού (αριθμ. εγγραφής στο Πρωτοδικείο Χανίων: 401/6.8.1992), είναι πολιτιστικοί και μορφωτικοί με την πιο ευρεία έννοια· αφορούν τον τοπικό πολιτισμό, την ελληνική πνευματική παράδοση και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Ειδικότερα, σκοποί της Εταιρείας είναι:

α) Η έρευνα, μελέτη, ανάδειξη και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας του λαού μας, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Η υποστήριξη και η προβολή της σύγχρονης πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών της.

γ) Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων επιμόρφωσης και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο να προσφέρομε αξιοποιήσιμη γνώση για άνεργους ή ημιαπασχολούμενους πτυχιούχους.

δ) Η οργάνωση μορφωτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών με άλλες χώρες, μέσω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος ή Προγραμμάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ε) Η οργάνωση της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου της Εταιρείας, ώστε να καταστούν επισκέψιμα από τους φιλαναγνώστες και ηλεκτρονικά προσβάσιμα από τους ερευνητές.

στ) Η δημιουργία Ιστοσελίδας για ενημέρωση των μελών και των φίλων του Ιδρύματος σε σχέση με το καθεστώς, τις εκδηλώσεις και τον προγραμματισμό των δράσεων της Εταιρείας, καθώς και για δημοσίευση μελετών και δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού

 Τομείς Δράσης

1. Τομέας Πολιτιστικής Δράσης

1.1. Διοργάνωση σειράς Διαλέξεων γενικού ενδιαφέροντος, με πρόσκληση προσωπικοτήτων της Επιστήμης, των Γραμμάτων και της Τέχνης.

1.2. Διοργάνωση ή/και φιλοξενία Συνεδρίων και Συμποσίων επιστημονικού ή πολιτιστικού περιεχομένου.

1.3. Διοργάνωση Θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών, με ελληνικά και ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα. Δημιουργία θεσμών φεστιβάλ.

1.4. Σειρά ομιλιών, βιβλιοπαρουσιάσεων, εκθέσεων κι άλλων εκδηλώσεων για τους ντόπιους δημιουργούς, με προσωπική παρουσία τους, για γνωριμία και συζήτηση με το κοινό.

1.5. Εκδηλώσεις για ιστορικές επετείους τοπικής σημασίας, με αθλοθέτηση αγώνων σε παραδοσιακά αθλήματα.

 

2. Τομέας Έρευνας και Εκπαίδευσης

2.1. Ερευνητικά προγράμματα για επιτόπια έρευνα, συλλογή πρωτογενούς υλικού και μελέτη του τοπικού λαϊκού και του λόγιου πολιτισμού.

2.2. Διοργάνωση προγραμμάτων φιλοξενίας ερευνητών και σεμιναρίων.

2.3. Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης.

2.4 Προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας και οικολογικής καλλιέργειας

 

3. Τομέας Βιβλιοθήκης και Αρχείου - Μουσείου

3.1. Μηχανοργάνωση και ταξινόμηση της Βιβλιοθήκης, ώστε να καταστεί επισκέψιμη από το κοινό και ηλεκτρονικά προσβάσιμη από τους ερευνητές.

3.2. Μηχανοργάνωση - ταξινόμηση του Αρχείου, ώστε να είναι αξιοποιήσιμο από τους ερευνητές.

3.3. Συλλογή αντικειμένων λαϊκής οικοτεχνίας με μουσειακό ενδιαφέρον και περιγραφή της λειτουργίας τους, για τη δημιουργία Μουσείου του τοπικού πολιτισμού.

3.4. Καταγραφή τοπωνυμίων, χαρακτηριστικών στοιχείων της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, μνημείων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τοπικών παραδόσεων, εθίμων, συνταγών παραδοσιακής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, παραδοσιακών κατασκευών και παιχνιδιών.

3.5. Διοργάνωση καλλιτεχνικών και αρχειακών εκθέσεων.

 

4. Τομέας πληροφόρησης και επικοινωνίας

4.1 Δημιουργία και ενημέρωση Ιστοσελίδας του Ιδρύματος για

4.1.1 Την προβολή και την ανάδειξη της ιστορίας, των δραστηριοτήτων, των στόχων και των προοπτικών του ιδρύματος

4.1.2 Ανταλλαγή μηνυμάτων ή πληροφοριών και για συζήτηση πάνω σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος και δράσης της Εταιρείας.

4.2 Καταγραφή και διάθεση πολυμεσικού περιεχομένου από τις δραστηριότητες του ιδρύματος

4.3 Προώθηση και διαχείριση των Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος

 

5. Τομέας Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

5.1. Έκδοση των Αρχείων και επανέκδοση έργων των πρώτων ιδρυτών της Εταιρείας.

5.2. Έκδοση των ερευνών της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών.

5.3. Έκδοση των Πρακτικών των Συνεδρίων της Εταιρείας.

5.4. Έκδοση μελετών των μελών της Εταιρείας.