Δευτέρα, Δεκέμβριος 11, 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών – Ιδρύματος Καψωμένου, μόλις πληροφορήθηκε την αδόκητη απώλεια, στις 8 Ιανουαρίου 2014, του εκλεκτού και δραστήριου μέλους της Εταιρείας, Δημήτρη Ερηνάκη, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρία και αποφάσισε:

α. Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. να παρευρεθεί στην κηδεία και να εκφράσει, εκ μέρους της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

β. Να δημοσιεύσει, σε ειδική στήλη της Ιστοσελίδας του Ιδρύματος, Αφιέρωμα μνήμης στην προσωπικότητα και το ήθος του Δημήτρη Ερηνάκη, που να περιλαμβάνει εκτενή βιογραφία, αναφορά στο ερευνητικό και συλλεκτικό του έργο, καθώς και στη συμβολή του στο έργο της Εταιρείας.

γ. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Πύργος Αλικιανού, 9 Ιανουαρίου 2014

Ο πρόεδρος, Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος
Η γραμματέας, Γιώτα Σαμιώτη