Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών - Ιδρύματος Καψωμένου, μόλις πληροφορήθηκε την αποδημία του διαπρεπούς Νεοελληνιστή καθηγητή Κωνσταντίνου Νίκα, ιδρυτή και επί μία τεσσαρακονταετία διευθυντή του Τομέα Νεοελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Istituto Universitario Orientale της Νάπολης Ιταλίας (με τη σημερινή του επωνυμία: Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) και στενού φίλου και συνεργάτη της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, συνήλθε, σε έκτακτη συνεδρία, Μεγάλη Τρίτη, 26 Απριλίου 2016, ώρα 18.00 το απόγευμα, και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρό του  καθηγητή Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο, να εκπροσωπήσει την Εταιρεία Κρητικών Σπουδών στην κηδεία του εκλιπόντος, να εκφράσει στους οικείους του τα συλλυπητήρια του Δ.Σ. και να εκφωνήσει τον Επικήδειο λόγο, εξαίροντας την προσωπικότητα και το έργο του ως επιστήμονα, συγγραφέα και δασκάλου, καθώς και τη μεγάλη συμβολή του στη διάδοση των Νεοελληνικών Σπουδών στην Ιταλία. Ακόμη, αποφάσισε να δημοσιεύσει το παρόν στον Τύπο, να αναρτήσει τον Επικήδειο λόγο του Προέδρου του στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και να διοργανώσει, σε εύθετο χρόνο, επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Οι Νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη σήμερα», αφιερωμένο στη μνήμη του Κωσταντίνου Νίκα.

Χανιά, 26 Απριλίου 2016

     Ο Πρόεδρος        Η Γραμματέας     

    Ερατοσθένης Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ                                  Παναγιώτα ΣΑΜΙΩΤΗ