Πέμπτη, Μαϊος 30, 2024

Α. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη [θα γίνει πιθανότατα διαδικτυακά].

Β. Χρονικό των Κρητικών Επαναστάσεων από το 1866 ως την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1913). Ομιλίες, Προβολές, Έκθεση ιστορικών ντοκουμέντων και φωτογραφιών [Πύργος Αλικιανού, Ιούλιος 2021]                              

Γ. «Φιλολογικό Αναλόγιο» με θέμα «Η Επανάσταση του 1821 στη λογοτεχνία μας». Ανάγνωση αφηγηματικών και ποιητικών κειμένων. Διαδικτυακές  εκδηλώσεις, που με αφετηρία το Μάρτιο 2021 θα εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους [θα ακολουθήσει ειδική ανακοίνωση]

Δ. Πανηγυρικός εορτασμός των 80 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις θα συνδυαστούν με την επέτειο της εκτέλεσης των 118 πατριωτών στον ποταμό Καιρίτη, την 1η Αυγούστου 1941.

Ε.  Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συλλογή πληροφοριών που διασώζονται στη συλλογική μνήμη με τη μορφή τοπικών προφορικών παραδόσεων ή αφηγήσεων πεζών και ποιητικών (: ιστορικές ρίμες) για τις κρητικές επαναστάσεις κατά των Τούρκων, από το 1821 ως την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας. 

ΣΤ. Εκδόσεις βιβλίων σχετικών με τις Επετείους της Επανάστασης και της Μάχης της Κρήτης. Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για τρεις εκδόσεις:
1) Ανατύπωση σε ενιαίο τόμο του περ. Αρχείο της Μάχης της Κρήτης, (15 τεύχη), που εξέδιδαν οι κτήτορες του Ιδρύματος, Γεώργιος και Αρτεμισία Καψωμένου και όπου καταγράφονται μαρτυρίες πρωταγωνιστών ή αυτοπτών μαρτύρων για τα γεγονότα της Μάχης, της Αντίστασης και των Εκτελέσεων. 
2) Επανέκδοση του βιβλίου Ε.Γ. Καψωμένου, Το κρητικό ιστορικό τραγούδι (1979), που περιλαμβάνει συλλογή και μελέτη των δημοτικών τραγουδιών που συνέθεσαν λαϊκοί ποιητές για τη Μάχη της Κρήτης, την Κατοχή και την Αντίσταση (ριζίτικα και ρίμες).
3) Ανέκδοτη μελέτη του ίδιου, με θέμα «Το κλέφτικο τραγούδι και η Επανάσταση του Εικοσιένα», που περιλαμβάνει Ανθολόγιο κλέφτικων τραγουδιών και συστηματική ανάλυση των πολιτισμικών κωδίκων και του ηρωικού ιδεώδους απ’ όπου βλάστησε η λαϊκή επαναστατική ιδεολογία, που ενέπνευσε και καθοδήγησε τη μεγάλη πράξη της Επανάστασης.
4) Ανέγερση τιμητικής στήλης με τα ονόματα των πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821 στη Δυτική Κρήτη.

Ζ. Διαδικτυακό Προσυνέδριο του Διεθνούς Διεπιστημονικού  Συνεδρίου με θέμα ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Πολιτισμοί της Νότιας Ευρώπης και της νησιωτικής Μεσογείου.

Για όλα τα παραπάνω θα εκδοθούν σύντομα ειδικότερες πληροφορίες.