Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022, ώρα 4.00 μ.μ., συνήλθε η Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, στην έδρα του Ιδρύματος, στον Πύργο Αλικιανού, σε επαναληπτική συνεδρία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την εκλογή Προέδρου και Εφορευτικής Επιτροπής, έγινε Απολογισμός δράσης και Οικονομικός απολογισμός και στη συνέχεια ακολούθησε η Εκλογή των μελών του νέου Διοικ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εξελέγησαν με τριετή θητεία οι εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Γιώργος Κοντογιώργης, Γιώργος Μαργαρίτης,
Δημήτρης Νικολακάκης, Εμμανουήλ Νικολακάκης, Σταύρος Βεζονιαράκης
Ελπινίκη Νικολουδάκη, Ηλίας Νικολούδης, Κατερίνα Κολοκυθά,
Γιάννης Σκαράκης, Ναυσικά Καψωμένου, Μαρία Μπουλνταδάκη,
Χρυσούλα Καψωμένου

Εξελεγκτική Επιτροπή
Ευαγγελία Βεζονιαράκη, Παγώνα Βίγλη, Γιάννης Παπουτσάκης

Την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου, ώρα 3.30 μ.μ., συνήλθαν σε πρώτη συνεδρία τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με θέμα Συγκρότηση σε σώμα και Κατανομή αρμοδιοτήτων –Τομέων δράσης, ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, Ομότ. καθηγητής Πανεπιστημίου, Εταίρος του Ιδρύματος Καψωμένου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Κοντογιώργης, Ομότ. καθηγητής Παντείου Παν/μίου, πρώην Πρύτανης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Συγγραφέας
Γ’ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Νικολακάκης, Ιστορικός ερευνητής, Συγγραφέας, τ. Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Γεν. Γραμματέας: Εμμανουήλ Νικολακάκης, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Έφορος Τοπικής Ιστορίας στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Ταμίας: Σταύρος Βεζονιαράκης, συνταξ. Μηχανολόγος -Ηλεκτρολόγος
Μέλη:
Ελπινίκη Νικολουδάκη, Ομότ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Έφορος Συνεδριακών Εκδηλώσεων στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Ηλίας Νικολούδης, Πολιτικός επιστήμων, Συγγραφέας, Έφορος Τομέα Ποιητικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Κατερίνα Κολοκυθά, Έφορος Τομέα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Ναυσικά Γ. Καψωμένου, Εταίρος του Ιδρύματος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Σκαράκης, Ιατρός, Αναπληρηρωτής Αντιπρόεδρος και Έφορος Υγείας και Προστασίας Περιβάλλοντος στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Μαρία Μπουλνταδάκη-Νικολουζάκη, Έφορος Τομέα Λαϊκού πολιτισμού (Υλικός βίος) στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Χρυσούλα Καψωμένου, Συνταξ. Εκπαιδευτικός, Έφορος Βιβλιοθήκης και Αρχείου στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Βεζονιαράκη-Πολυχρονάκη, Μαθηματικός, συνταξ. Εκπαιδευτικός, Έφορος Βιβλιοθήκης και Αρχείου στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Μέλη: Παγώνα Βίγλη, Έφορος Λαϊκού πολιτισμού (Μνημεία του Λόγου) στην Εταιρεία Κρητικών Σπουδών
Γιάννης Παπουτσάκης, Ηλεκτρολόγος, συνταξ. Δημοσίου

**

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ. Ανακατανομή αρμοδιοτήτων

α. Τομέας Πολιτιστικής δράσης. Έφορος: Δημήτρης Νικολακάκης
β. Τομέας Συνεδριακών εκδηλώσεων. Έφορος Ελπινίκη Νικολουδάκη
γ. Τομέας Θεατρικής Παιδείας. Θεατρική Ομάδα. ‘Εφορος: Κλειώ Παπαδερού
δ. Τομέας Υγείας και Προστασίας περιβάλλοντος. Έφορος: Γιάννης Σκαράκης
ε. Τομέας Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Έφορος Δημήτρης Χ. Καψωμένος
στ. Τομέας Λαϊκού Πολιτισμού. Α. Μνημεία του Λόγου, Β. Υλικός Βίος. Έφοροι: Παγώνα Βίγλη, Μαρία Μπουλνταδάκη-Νικολουζάκη
ζ. Τομέας Λόγιου Πολιτισμού. Εφορεία Ποιητικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας. Έφορος Ηλίας Νικολούδης
η. Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 1. Εφορεία Σεμιναρίων Επιμόρφωσης – Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έφορος: Λιάνα Καλοκύρη
η.2. Εφορεία Γλωσσικής Παιδείας. Έφορος: Παναγιώτα Σαμιώτη
η.3. Εφορεία Διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας. Έφορος: Κατερίνα Μαρκουλάκη
θ. Τομέας Ερευνητικών Προγραμμάτων. Έφορος: Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος
ι.1. Εφορεία Κρητικών Γραμμάτων (Έρευνα-καταγραφή της τοπικής Λογοτεχνικής παραγωγής). Έφορος: Γεώργιος Φρυγανάκης
ια.1. Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Ιστοσελίδας. Έφορος: Γεώργιος Ε. Καψωμένος
ιβ. Τομέας Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. Έφορος: Κατερίνα Κολοκυθά
ιγ. Τομέας Βιβλιοθήκης και Αρχείου. Εφορεία Βιβλιοθήκης. Έφοροι: Χρυσούλα Καψωμένου και Ευαγγελία Βεζονιαράκη-Πολυχρονάκη
ιδ. Τομέας κτηριακών εγκαταστάσεων. Έφορος: Σταύρος Βεζονιαράκης
ιε. Τομέας Επιμελητείας και Φιλοξενίας. Έφορος: Αναστασία Βουρεξάκη
ιστ. Τομέας Προμηθειών. Έφορος: Ανδρέας Φωτεινάκης
ιζ. Λογιστικές Υπηρεσίες.
Έφορος: Στέλιος Κουνελάκης, Λογιστής
ιη. Νομική Υπηρεσία. Άρτεμις Καψωμένου, Παναγιώτης Καρβέλης, Πέτρος Μαρκάκης