Τετάρτη, Ιούλιος 17, 2024

Εκδόθηκαν και κυκλοφορούν τα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου "Οι Τέχνες και τα Γράμματα στην Κύπρο", που πραγματοποίησαν η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών – Ίδρυμα Καψωμένου και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, από 5 έως 8 Αυγούστου 2010, στην έδρα του Ιδρύματος, στον Πύργο Αλικιανού Χανίων.

Ο τόμος περιλαμβάνει 29 ανακοινώσεις από επιφανείς εκπροσώπους των κυπριακών Γραμμάτων και Τεχνών, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ειδικούς ερευνητές, ιστορικούς της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών, θεατρολόγους, σκηνοθέτες και συγγραφείς. Σε Παράρτημα περιέχονται αντιπροσωπευτικά έργα Κυπρίων Ζωγράφων.

Η πλήρης βιβλιογραφική αναγραφή του τόμου έχει ως εξής:

* Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Οι Τέχνες και τα Γράμματα στην Κύπρο". Αφιέρωμα για τα πενήντα χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εκδότες: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολιτιστικές Υπηρεσίες και Εταιρεία Κρητικών Σπουδών - Ίδρυμα Καψωμένου. Χανιά – Λευκωσία, 2012. Σελίδες 498, ISBN 978-9963-0-0155-2.

Ο τόμος διατίθεται δωρεάν στα μέλη της Εταιρείας που έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους του τρέχοντος έτους. Η εμπορική αξία του τόμου, σύμφωνα με την κοστολόγηση, είναι 25 €.

Η επίσημη παρουσίαση του τόμου θα γίνει στα Χανιά, την 16η Σεπτεμβρίου, στη Λευκωσία στις 10 Οκτωβρίου 2012 (θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις).