Παρασκευή, Μαϊος 14, 2021

Οι σκοποί της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών – Ιδρύματος Καψωμένου, όπως ορίζονται από το άρθρο 3 του Καταστατικού (αριθμ. εγγραφής στο Πρωτοδικείο Χανίων: 401/6.8.1992), είναι πολιτιστικοί και μορφωτικοί με την πιο ευρεία έννοια· αφορούν τον τοπικό πολιτισμό, την ελληνική πνευματική παράδοση και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.