Κυριακή, Ιούνιος 16, 2024

Διάλεξη του Κώστα Οικονομάκη, διδάκτορος γεωπόνου και ερευνητή υδροπονικής καλλιέργειας και οικοφυσιολογίας, με θέμα:
""Με τα βότανα τση γης γιατρεύουνται τα πάθη". Μια περιήγηση στον κόσμο των κρητικών βοτάνων" (13 Οκτωβρίου 2010)

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

 ΜΕΡΟΣ Β΄